Για θωρακισμένη πόρτα (15)

Για ξύλινη πόρτα (5)

Για πόρτα αλουμινίου (4)