Για θωρακισμένη πόρτα (15)

Για ξύλινη πόρτα (4)

Για πόρτα αλουμινίου (3)